onsdag 22 juni 2011

F:s affirmationsbok, sida 12-13

Lägg din hand i min
så är vi starka tillsammans
så är vi svaga tillsammans
så är vi tillsammans
Åsa-Marir Nesse
Inga kommentarer: