fredag 4 februari 2011

StampARTic - clean and simple

Denna gången på Artsyteamet hade vi clean and simple som utmaning och oj, var det en utmaning! Jag klarade det egentligen bara på ett kort, de andra....vet jag inte vad jag skall kalla egentligen. Jag får träna mer!

This time at StampARTic the ARTsy challenge was clean and simple and was that a challenge for me! I really need to practice some more!

Första gången jag använder denna variant av Mona.

Bakgrund: Spillbitar av olika bakgrundspapper.

Background: Different background papers.

Stämpel: Mona Lisa från Ma Vinci's Reliquary, text från min egen stämpelplatta.

Stamps: Mona Lisa from Ma Vinci's Reliquary. The text is from my own text stamps.

Dekoration: Skelettlöv, metallöv, kristall.

Decoration: Skeleton leaf, metallic leaves, crystal.

Inga kommentarer: